Подробна информация за Циалис / Cialis

23 януари 2019
Подробна информация за Циалис / Cialis

Листовка: информация за потребителя на Циалис
CIALIS 20 mg филмирани таблетки
тадалафил (tadalafil)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново,някога.
Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт,или се свържете с нас.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява CIALIS и за какво се използва продукта
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете CIALIS tablet
3. Как да приемате CIALIS
4. Възможни нежелани ефекти при приема на Циалис
5. Как да съхранявате CIALIS
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява CIALIS и за какво се използва
CIALIS е за лечение на мъже с еректилна дисфункция. Това е състояние, при което мъжът не може да достигне, или да задържи твърд, еректиран пенис, подходящ за сексуална активност. CIALIS показва значително подобрение на способността да се получи твърд, еректиран пенис, подходящ за сексуална активност.
CIALIS съдържа активното вещество тадалафил, което принадлежи към групата лекарствени продукти, наречени инхибитори на фосфодиестеразата тип 5. След сексуална стимулация CIALIS действа като помага на кръвоносните съдове във Вашия пенис да се отпуснат и да позволят притока на кръв в пениса Ви. Резултатът от това е подобрена еректилна функция. CIALIS няма да Ви помогне, ако нямате еректилна дисфункция.
Важно е да се отбележи, че CIALIS не действа, ако няма сексуална стимулация. Вие и Вашият партньор ще трябва да се включите в любовната игра, също както бихте направили, ако не вземате лекарство за еректилна дисфункция.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете CIALIS
Не приемайте CIALIS, ако сте:

алергични към тадалафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
вземате някакъв вид органичен нитрат или донори на азотен оксид като амил нитрит. Това са група лекарства ("нитрати"), използвани при лечението на ангина пекторис ("гръдна болка"). CIALIS е показал, че увеличава ефектите на тези лекарства. Ако вземате някаква форма на нитрати или не сте сигурен, кажете на лекаря си;
имате сериозно сърдечно заболяване или имате скорошен сърдечен пристъп през последните 90 дни;
имате скорошен мозъчен инсулт (удар) през последните 6 месеца;
имате ниско кръвно налягане или неконтролирано високо кръвно налягане;
някога сте имали загуба на зрение в резултат на неартериална антериорна исхемична очна невропатия (NAION) - едно състояние, описвано като "инсулт на окото".
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, преди да приемете CIALIS.
Сексуалната активност носи възможни рискове за пациенти със сърдечно заболяване, поради това, че допълнително натоварва сърцето Ви. Ако имате сърдечен проблем трябва да кажете на лекаря си.

Преди да приемете таблетките, уведомете Вашия лекар, ако имате:

сърповидно-клетъчна анемия (аномалия на червените кръвни клетки);
мултиплен миелом (тумор на костния мозък);
левкемия (тумор на кръвните клетки);
някакви деформация на пениса;
сериозен проблем с черния дроб;
сериозен проблем с бъбреците.
Не е известно дали CIALIS е ефективен при пациенти, които имат:

тазова операция;
отстраняване на цялата или на част от простатата жлеза, при което са прекъснати нервите на простатата (радикална, несъхраняваща нерва простатектомия).
Ако получите внезапно понижение или загуба на зрението, спрете приема на CIALIS и незабавно се свържете с Вашия лекар.
CIALIS не е предназначен за употреба от жени.

Деца и юноши
CIALIS не е предназначен за употреба от деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и CIALIS
Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някакви други лекарства.
Не приемайте CIALIS, ако вече приемате нитрати.

Някои лекарства може да бъдат повлияни от CIALIS или те може да окажат влияние върху това колко добре ще действа CIALIS. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вече приемате:

алфа блокер (употребява се за лечение на високо кръвно налягане или на уринарни симптоми, свързани с доброкачествена хиперплазия (увеличение) на простата);
други лекарства за лечение на високо кръвно налягане;
инхибитор на 5-алфа редуктазата (употребява се за лечение доброкачествена хиперплазия (увеличение) на простатата);
лекарства като кетоконазол таблетки (за лечение на гъбични инфекции) и протеазни инхибитори за лечение на СПИН или HIV-инфекция;
фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин (противогърчови лекарства);
рифампицин, еритромицин, кларитромицин или итраконазол;
други видове лечения за еректилна дисфункция.
Прием на CIALIS с напитки и алкохол
Информацията за ефекта на алкохола е в раздел 3. Сокът от грейпфрут може да окаже влияние върху това колко добре ще действа CIALIS и трябва да се приема с повишено внимание. Говорете с Вашия лекар за повече информация.

Фертилитет
При лечение на кучета е наблюдавано намалено образуване на сперма в тестисите. Намаляване на спермата се наблюдава при някои мъже. Тези ефекти е малко вероятно да доведат до липса на фертилитет.

Шофиране и работа с машини
Някои мъже, които са приемали CIALIS по време на клинични проучвания, са съобщили, че получават замаяност. Проверете внимателно как понасяте таблетките преди да шофирате или използвате машини.

CIALIS съдържа лактоза:
Ако имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да започнете приема на това лекарство.

3. Как да приемате CIALIS
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Таблетките CIALIS са за употреба през устата само при мъже. Поглъщайте таблетката цяла с малко вода. Можете да вземате таблетките със или без храна.

Препоръчителната начална доза е една таблетка от 10 mg преди сексуална активност. Въпреки това, може да Ви бъде дадена доза от една таблетка от 20 mg, тъй като Вашият лекар е решил, че препоръчителната доза от 10 mg е твърде слаба.
Вие можете да вземете таблетка CIALIS поне 30 минути преди сексуална активност. CIALIS може да е още ефективен до 36 часа след прием на таблетката.
Не вземайте CIALIS повече от веднъж дневно. CIALIS 10 mg и 20 mg е предназначен за употреба преди очаквана сексуална активност и не се препоръчва за продължителна ежедневна употреба.
Важно е да се отбележи, че CIALIS не действа без сексуална стимулация. Вие и Вашият партньор ще трябва да се включите в предварителна игра, също както бихте, ако не вземате лекарство за еректилна дисфункция.
Употребата на алкохол може да повлияе Вашата способност за ерекция и може временно да намали Вашето кръвно налягане. Ако Вие сте приели или планирате да приемете CIALIS, избягвайте прекомерната употребата на алкохол (ниво на алкохол в кръвта от и над 0,08%), тъй като това може да увеличи риска от световъртеж, когато ставате.

Ако сте приели повече от необходимата доза CIALIS
Свържете се с Вашия лекар. Може да получите нежелани ефекти, описани в точка 4.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани ефекти, въпреки че не всеки ги получава. Тези ефекти обикновено са леки до умерени по природа.

Ако получите някои от следните нежелани лекарствени реакции, спрете употребата на лекарството и незабавно потърсете медицинска помощ:

алергични реакции, включително обриви (честота - нечести);
болка в областта на гръдния кош — не използвайте нитрати, а незабавно потърсете медицинска помощ (честота - нечести);
продължителна и възможно болезнена ерекция след прием на CIALIS (честота - редки). Ако имате подобна ерекция, която трае в продължение на повече от 4 часа, трябва незабавно да се свържете с лекаря си;
внезапна загуба на зрение (честота - редки).
Други съобщавани нежелани реакции:
Чести: (наблюдават се при 1 до 10 на всеки 100 пациенти):

главоболие, болка в гърба, мускулни болки, болка в ръцете и краката, зачервяване на лицето, запушване на носа, лошо храносмилане и киселини.
Нечести: (наблюдават се при 1 до 10 на всеки 1 000 пациенти):

замаяност, коремна болка, замъглено виждане, болка в очите, повишено потене, затруднено дишане, кървене от пениса, наличие на кръв в семенната течност и/или в урината, усещане за силно сърцебиене, учестен пулс, повишено кръвно налягане, понижено кръвно налягане, кървене от носа и шум в ушите.
Редки: (наблюдават се при 1 до 10 на всеки 10 000 пациенти):

слабост, припадъци и преходна загуба на памет, подуване на клепачите, зачервяване на очите, внезапно намаляване или загуба на слух и уртикария (сърбящи червени петна на повърхността на кожата).
При мъже, приемащи CIALIS, рядко са съобщавани също инфаркт и инсулт. Повечето от тези мъже са имали известни сърдечни проблеми преди да вземат това лекарство.
Рядко е съобщавано за частично, временно или постоянно намаление или загуба на зрението на едното или двете очи.

Някои допълнителни редки нежелани ефекти са съобщавани при мъже, приемащи CIALIS, които не са наблюдавани при клинични проучвания. Те включват:

мигрена, оток на лицето, сериозна алергична реакция, причиняваща оток на лицето или гърлото, сериозни кожни обриви, някои нарушения, повлияващи кръвотока към очите, неравномерен пулс, стенокардия и внезапна сърдечна смърт.
Нежеланите реакции замаяност и диария са съобщавани по-често при мъже на възраст над 75 години, които приемат CIALIS.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате CIALIS
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след "ЕХР". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Не съхранявайте при температура над 30°С.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа CIALIS
Активното вещество е тадалафил. Всяка таблетка CIALIS съдържа 20 mg тадалафил.

Другите съставки са:
Ядро на таблетката: лактоза монохидрат (вижте края на точка 2), кроскармелоза натрий, хидроксипропилцелулоза, микрокристална целулоза, натриев лаурилсулфат, магнезиев стеарат.
Филмово покритие: лактоза монохидрат, хипромелоза, триацетин, титанов диоксид (Е171), жълт железен оксид (Е172), талк.

Как изглежда Cialis и какво съдържа опаковката
CIALIS 20 mg е жълта филмирана таблетка с формата на бадем и е маркирана от едната страна с "С 20".
CIALIS 20 mg са налични в блистерни опаковки, съдържащи 2, 4, 8, 10 или 12 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да са на пазара във всяка страна.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:
Eli Lilly Nederland B.V., Нидерландия.

Още за ЦИАЛИС табл. 20 мг. * 2 CIALIS tabl. 20 mg.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

20 септември 2019 Какво са анаболите?

Стероиди са синтетични вещества, които имитират мъжките хорони, наречени андрогени. Ето защо, истинското наименование на медикаментите е анаболно-андрогенни стероиди, но за кратко и удобно са наричани анаболи.

прочети още

13 август 2019 Анавар - Оксандролон / Oxandrolone

Какво представлява Анавар

прочети още

21 ноември 2018 Силденафил - Виагра - Информация

Какво точно е Силденафил - Виагра

прочети още

28 септември 2018 Фитнес мотивация и Туринабол!

https://youtu.be/88k89ovG9hs < Фитнес мотивация + Цикъл за начинаещи с Туринабол!

прочети още

28 септември 2018 Програма за начинаещи атлети с Дианабол + Винстрол

Пример за първи цикъл за начинаещи бодибилдъри с Дианабол и Винстрол!

прочети още
Телефон за бърза поръчка